Lärande frukost – Att skapa världens smartaste tandklinik

Region Västerbotten arrangerar varje termin populärvetenskapliga föredrag om forskning och utveckling. Fem fredagar under vårterminen arrangeras frukostfika med populärvetenskapliga föredrag inom medicinsk forskning och innovation. Föredragen hålls på Ordenshuset, Skolgatan 48 i Umeå. Föredragen börjar kl. 8.15 och håller på i cirka 20 minuter. Efteråt finns tid för frågor.

Fredagen den 22 februari är vår projektägare Eva Mårell-Olsson först ut I raden av presentatörer med att presentera innovationskliniken Idun. Hon kommer bland annat att prata om arbetet med att skapa världens smartaste tandklinik och om framgångsfaktorer i processen att digitalisera verksamheter. Hon kommer också att ge exempel på hur arbetet med innovationskliniken organiseras och vad som praktiskt testas och genomförs just nu. Välkommen!

Länk till vårens program >>

Odontologisk riksstämma 2018

Den årliga odontologiska riksstämman gick av stapeln den 14-16 november i Göteborg. Naturligtvis deltog vi och presenterade Världens smartaste tandklinik där. Vi hade en egen monter på hela 170 kvm som inrymde ett litet behandlingsrum och ett litet tandtekniskt labb. Vi hade också tre stationer som var lite mer tekniska där vi bl.a. presenterade AIDA för besökare och de kunde ställa frågor till henne (här kan du läsa mer om AIDA >>). Besökare kunde också virtuellt kliva in i och besöka kliniken med hjälp av VR-glasögon (eg. virtuell verklighet). En applikation vi har utvecklat tillsammans med Tyréns AB (här kan du läsa lite mer om detta >>). Vid en station kunde besökarna testa HoloLens, ett par AR-glasögon, och fundera över hur teknik som förstärkt verklighet (eng. Augmented Reality) kan användas inom tandvården. Det framkom komma intressanta förslag!
Nedan visas lite bilder från riksstämman.

Här är det Marie-Louise Schönfeldt som provar HoloLens.

Detta virtuella objekt i form av ett hjärta är det som Marie-Louise ser och interagerar med genom HoloLens.

André, en av tandläkarna vid Idun, visar en besökare kliniken via VR-glasögon.

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör i Västerbottens län, provar också på plats på riksstämman att besöka Idun virtuellt.

Maria Hägg, tandhygienist vid Idun, visar två besökare AIDA – vår digital receptionist – och berättar hur hon fungerar.

Även Veronica Palm som är utsedd av regeringen att leda utredningen om
”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” besökte vår monter och fick en presentation av AIDA.

Det är ansträngande att delta vid en sådan här mässa så emellanåt måste man få vila värkande fötter. Nedan är det från vänster Fredrik Strage och Ajit Bakshi i röda tröjor som representerar Tandtekniskt labb vid VLL och till höger är det Martin från Voxit och Felix Magnusson från Tyréns AB. I bakgrunden ses också det behandlingsrum i miniaityr som byggdes upp i vår monter.

 

 

 

 

Välkommen Markus Norén!

Mitt namn är Markus och jag har fått förmånen att företräda innovationskliniken Idun i egenskap av ny avdelningschef. Jag har för närvarande en motsvarande befattning vid folktandvårdskliniken i Sollefteå, men vänder nu efter en tids bortavaro tillbaka till Umeå igen för att få vara med och påverka utvecklingen av det tekniska inslaget i tandvården. Jag har en bakgrund som allmäntandläkare och har tidigare tjänstgjort inom såväl privat som offentlig tandvård i framförallt Västerbotten, ännu längre tillbaka var jag verksam inom Försvarsmaktens tekniska sektor.

De utmaningar som jag ser för vår verksamhet på kort sikt är att få kliniken optimerad med avseende på bemanning och utrustning, för att sedan på längre sikt kunna uppnå en rimlig lönsamhet parallellt med en stark innovationsverksamhet. Arbetet med att digitalisera tandvården ser jag därför som viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om att effektivisera och underlätta patientbehandlingarna och vår personals vardag, dels tror jag att det i rekryteringssammanhang finns en stark attraktionskraft om vi kan visa att vi tar digitaliseringen av vår verksamhet på allvar och vill vara drivande i den framtida tandvårdens utveckling och anpassning.

Besök Idun virtuellt på riksstämman!

Den årliga odontologiska riksstämman 14-16 november i Göteborg börjar närma sig med stormsteg och naturligtvis kommer vi att presentera Världens smartaste tandklinik där. Det har varit mycket förberedelser, men nu är det snart dags. Bland annat så kommer besökare att kunna få ”kliva in i kliniken” och vandra runt i den virtuellt. I ett samarbete med företaget Tyréns AB så utvecklas just nu en VR-applikation (eng. virtual reality och sv. virtuell verklighet) där det är tänkt att besökare vid riksstämman kan få vandra runt och se hur kliniken ser ut ”på riktigt”, fast virtuellt då. Helt sjukt verklighetstroget!

Det känns fantastiskt roligt och spännande att kunna använda digitaliseringens möjligheter på det här sättet. Vi ser många olika användningsområden för den här tekniken framöver. Vid nybyggnation av tandkliniker vore det en fantastiskt möjlighet att virtuellt kunna få se hur det kommer att kunna se ut och hinna göra ändringar i tid innan det är för sent. Virtuella studiebesök för nyfikna och långväga gäster är ju också en möjligt. Ett annat användningsområde kanske skulle kunna vara att låta personer som lider av tandvårdsrädsla få sitta hemma i en skön fåtölj och träna sig i att besöka kliniken. Ja, det finns många olika sätt att använda VR-teknik!

Kom förbi oss på riksstämman och testa!

Bilder från VR-filmen

Studiebesök

Idag hade vi finbesök på Innovationsklinik Idun. På bilden nedan lyssnar Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid SKL, tf tandvårdsdirektör Anna-Maria Stenlund Berggren, Robert Winroth, Innovationslandstingsråd och ordförande för Umeå 5G, Elham Pourazar, Innovations- och värdestrateg på OC Transformation Partners och VLL Innovation AB och Örjan Norberg, VD för VLL Innovation AB när Anders Markstedt och Marcus Lönneborg från CGI visade och förklarade hur vår digitala receptionist AIDA fungerar.

Det är alltid lika roligt att få berätta om våra erfarenheter och hur vi tillsammans arbetar utifrån visionen att skapa Världens smartaste tandklinik.

Anders Markstedt, CGI, visar hur AIDA fungerar.

Studiebesök

Igår hade vi studiebesök här vid Idun. Det var bl.a. en representant från Swedish Medtech och flera verksamhetsutvecklare från olika landsting i södra Sverige. Studiebesöket började med att tf Tandvårdsdirektör Anna-Maria Stenlund Berggren och projektägaren Eva Mårell-Olsson höll en presentation om visionen ”Världens smartaste tandklinik” och målet att bli en fungerande testbädd efter 2 år. Efter presentationen visade CGI hur AIDA fungerar och gruppen fick sedan ta en tur för att se lokalerna.

Anna-Maria Stenlund Berggren inleder studiebesöket med att berätta om visionen ”Världens smartaste tandklinik”.

Anders Markstedt från CGI berättar och visar hur AIDA fungerar. AIDA – den digitala receptionisten.

AIDA – Den digitala receptionisten

Vi har i ett tidigare inlägg beskrivit att vi håller på att utveckla en digital kommunikationslösning mellan patienter och personal  tillsammans med CGI. Idag var Anders och Jason här och visade personalen hur långt de har kommit. Nu börjar det närma sig! Det är otroligt spännande! Det som återstår just nu är att installera allt på  servertjänsten och skapa användare till  personalen. De första frågorna till databasen, det vill säga de vanligaste frågorna och de svar som hör till, har vi också skapat.

Vår digital receptionist har nu även fått ett namn – AIDA (Artificiell Intelligent Dental Assistent). Vår förhoppning är att den allra första prototypen kommer att vara klar för en första test i slutet av veckan.

Välkommen AIDA!

Jason Smith och Anders Bratt visar hur appen fungerar.
Här får de förevisa med en gammal projekt projicerad på väggen så länge eftersom vår skärm inte har kommit ännu. Sånt händer när allt är inte på plats ännu 🙂

Nu är kliniken äntligen igång!

Efter en ovanligt varm och skön sommar är nu kliniken äntligen gång. Personalen är på plats och idag onsdag 29 augusti har vi öppnat upp för patienter. Allt är inte på plats ännu och det finns en hel del saker kvar att fixa innan kliniken är i full gång som det är tänkt. Personalen började i förra veckan och har haft en hel del att göra fram till idag bara med att lära sig hur allt fungerar och packa upp lådvis med diverse material.

De nya stolarna i behandlingsrummen är exempelvis obekanta för de flesta i personalen. Carl-Adam Törnberg från Plandent höll i förra veckan en genomgång av hur de fungerar. Även Anders och Anders från CGI:s Umeåkontor besökte oss för att visa hur långt de har kommit i utvecklingen av ”den digitala receptionisten” (vi har skrivit om tekniken här>>). Personalen fick även prova HoloLens och se tänder som hologram. Ett exempel på detta går att se i filmen om innovationsklinik Idun som bl.a. visades i Almedalen >>

Carl-Adam Törnberg, Plandent, håller här en genomgång av hur stolen fungerar och alla dess finesser för tandläkarna Nils, Sanna, Jörgen, Lisa och André.

Anders Bratt och Anders Markstedt, CGI berättar för personalen hur långt de kommit med utvecklingen av ”den digitala receptionisten”.

Innovationsklinik Idun presenterades i Almedalen

Den 2 juli 2018 höll Västerbottens läns landsting ett seminarium under Almedalsveckan med temat Innovation i partnerskap. Under seminariet medverkade, förutom ledningen för landstinget, även läkemedelsbranschen, chefen för det nationella Life Science-kontoret och ordförande i regeringens samverkansprogram för Life science.

Under seminariet presenterades två av landstingets sju innovationskliniker – Medicinska akutsjukvården, Mava, och Folktandvården Idun.

Här kan du se filmen om Idun som presenterades i Almedalen under seminariet.