Anna-Maria Stenlund Berggren – ny tandvårdschef

Den 1 januari gick Västerbottens läns landsting och regionförbundet Västerbotten samman till en gemensam ny organisation, Region Västerbotten. Den nya regionen ansvarar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling. Region Västerbotten har samma uppdrag som ett landsting, det vill säga hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, kollektivtrafik och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Den nya regionen ansvarar dessutom för de områden som Regionförbundet Västerbottens län och delvis Länsstyrelsen tidigare ansvarat för, exempelvis insatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, turism, utbildning och kultur.

Region Västerbotten har nyligen anställt sex nya områdeschefer var av en är den nya tandvårdschefen – Anna-Maria Stenlund Berggren. Hon tillträdde tjänsten som tandvårdschef den 1 mars 2019. Hon kommer närmast från tjänsten som tillförordnad tandvårdschef, vilket hon varit i drygt ett år.

Vad är det viktigaste du vill åstadkomma med innovationsklinik Idun utifrån ett tandvårdschefsperspektiv?
Vår vision är att vara världens smartaste tandklinik, både när det gäller digitala lösningar och arbetssätt. Inom två år ska Idun vara en fullt fungerande testbädd, en arbetsplats där personalen utvecklar sin kompetens att testa och utvärdera smarta lösningar som sedan kan implementeras i övriga regionen. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för tandvården, där vi alla måste ställa in oss på att vi inte kommer att blir fler medarbetare. Därför blir digitaliseringen en viktig drivkraft för förändring och utveckling av våra verksamheter, för att klara vårt vårduppdrag.

Vad satsas på framöver?
Vi ska fortsätta och satsa på att testa vardagsteknik som kan förändra vårt arbetssätt i tandvården, som ger mervärde för patienters resa genom tandvården, men också fortsätta att vara i framkant när det gäller att testa ny teknik, ex AI (artificiell intelligens) och nya kommunikationslösningar, med ett tydligare fokus på mobilitet.

Vad bidrar Idun med inom regionen och Folktandvården i Västerbotten?
Eftersom vi är först ut i landet inom tandvård att testa ny teknik, ex AI, så blir det vi inom Folktandvården som möter de hinder vad gäller regelverk och upphandlingar. Här ser jag vikten av att få stöd i det arbetet som regionen gör när det gäller innovationsarbete/ innovationskliniker och hur vi ska kunna samarbete med olika företag. Innovationskliniker är ett koncept för hur verksamheter inom hälso- och sjukvården kan arbeta med innovation, utveckling och förändring i partnerskap som skapar mervärde, direkt i vårdens vardag.

Vi hälsar Anna-Maria varmt välkommen till den nya tjänsten som tandvårdschef!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 5 =