Byggprocessen

Vid ingången av 2012 beslutades att Folktandvården Västerbotten skulle bygga den klinik i Skellefteå som skulle ersätta FTV Seminariegatan, som startade på 1950-talet. Tankarna hade funnits alltsedan 1998 att ersätta kliniken med en ny. I samband med detta föddes tanken på att påbörja ett varumärkesarbete och en standardiseringsprocess där kliniker byggs och utrustas på ett likartat sätt med igenkänningsfaktorer.

Det visade sig dock att någon arkitektbyrå med specifik kompetensinriktning mot tandläkarkliniker inte fanns. Samarbete skapades därför med en arkitektbyrå i Skellefteå, Collage Arkitekter, som visade intresse för detta. Parallellt gjordes en omvärldsspaning hos ett tiotal kliniker i Sverige och även i Norge för att få idéer till hur de nya klinikerna skulle utformas. Därefter påbörjades arbetet med att utforma de nya klinikerna, vilket ledde till byggande/renovering av FTV City Skellefteå, FTV Teg, Anderstorp Folktandvård, FTV Ursviken, FTV Bjurholm och FTV Holmsund. Innan dess hade konceptrum byggts på Tandläkarhögskolan i Umeå och vid FTV Sävar.

Under 2015 fick så fastighetsförvaltaren Christer Nordlund i samband med ett kontraktsförnyande frågan om landstinget hade intresse av att hyra lokal centralt i Umeå där biblioteket tidigare hade inrymts. Christer Nordlund berättade detta för tandvården då tidigare diskussioner hade förts om att starta ytterligare en tandklinik med ledning av det patienttryck som föranletts av den inflyttning som sker i Umeå-regionen.

Projektgruppen som ansvarat för skapandet av de nya klinikerna fick då i uppdrag att arbeta med att skapa ytterligare en klinik. Efter moget övervägande och åtskilliga kontakter med VLL Innovation AB och olika företag föddes tanken att göra helt nytt och skapa en testbädd för tandvården, där nya arbetssätt och digitalisering skulle stå i fokus. Med dessa nya tankar fördjupades arbetet med Collage arkitekter och fastighetsägaren Bostaden. Efter genomförd projektering blev OF Bygg utsedd som entreprenör för byggnationen som påbörjades under hösten 2017 med planerad inflyttning i maj 2018. Parallellt med detta har projektet utsetts till ett innovationsprojekt av Swedish Medtech inom ramen för VLL Innovation AB.

Se Folktandvården Iduns placering i Umeå city  (öppnas i Instant Google Street View) >>


Bilder på entrén.

Bygghandling Folktandvården Idun – klicka för större version >>

Ritning Folktandvården Idun