Välkommen Markus Norén!

Mitt namn är Markus och jag har fått förmånen att företräda innovationskliniken Idun i egenskap av ny avdelningschef. Jag har för närvarande en motsvarande befattning vid folktandvårdskliniken i Sollefteå, men vänder nu efter en tids bortavaro tillbaka till Umeå igen för att få vara med och påverka utvecklingen av det tekniska inslaget i tandvården. Jag har en bakgrund som allmäntandläkare och har tidigare tjänstgjort inom såväl privat som offentlig tandvård i framförallt Västerbotten, ännu längre tillbaka var jag verksam inom Försvarsmaktens tekniska sektor.

De utmaningar som jag ser för vår verksamhet på kort sikt är att få kliniken optimerad med avseende på bemanning och utrustning, för att sedan på längre sikt kunna uppnå en rimlig lönsamhet parallellt med en stark innovationsverksamhet. Arbetet med att digitalisera tandvården ser jag därför som viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om att effektivisera och underlätta patientbehandlingarna och vår personals vardag, dels tror jag att det i rekryteringssammanhang finns en stark attraktionskraft om vi kan visa att vi tar digitaliseringen av vår verksamhet på allvar och vill vara drivande i den framtida tandvårdens utveckling och anpassning.

VITALIS 2018

Just nu denna vecka pågår en konferens och mässa kring eHälsa som handlar om framtidens vård och omsorg – VITALIS. På konferensen deltar 4500 representanter ifrån kommun, landsting, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Konferensprogrammet innehåller ca 200 föreläsningar kring digitaliseringens möjligheter och på utställningen visar runt 180 utställare sina produkter och tjänster inom området.

Naturligtvis har vi också representanter från projektgruppen som deltar i konferensen och mässan. Denna gång är det Anna-Maria Stenlund Berggren, tf Tandvårdsdirektör, Britt-Marie Tidehag, avdelningschef Idun och Per Tidehag från eHälsa, VLL.

Här är en bild på när Britt-Marie träffar Dagny Carlsson, Sveriges äldsta bloggare.
Här hittar du Dagnys blogg >>

Byggprocessen fortsätter

Byggandet av själva kliniken pågår för fullt. Lokalerna beräknas vara klara i slutet av april och från och med den 3 maj får vi börjar fylla behandlingsrummen med stolar och utrustning. Det har blivit lite förseningar, men nu börjar vi se ljuset i tunnel och det känns fantastiskt spännande. Det kommer verkligen att bli jättefint! Rekrytering av personalen pågår för fullt och kliniken beräknas att vara i full gång i augusti. Det är något vi verkligen ser fram emot.

Nedan visas lite bilder av hur det såg ut i lokalerna för två veckor sedan.

Det nya tandtekniska labbet

Snickaren Pontus Gustafsson från OF Bygg. Han är en av de personer arbetar med kliniken.

Så här kommer personalrummet att se ut.

Ett av behandlingsrummen.

Korridoren som vätter ut mot Rådhustorget.

Avdelningschefen Britt-Marie Tidehag i telefonkontakt med en av de sökande till de tjänster som utannonserats.

Klart med avdelningschef till Idun

Britt-MarieTidehag blir avdelningschef på Folktandvårdens nya klinik Idun. Britt-Marie har många års erfarenhet inom Folktandvården, både som chef men också som handläggare och T4 support vid tandläkarhögskolan. De senaste åren har hon varit med och tagit fram Folktandvårdens koncept vid ny- och ombyggnationer och hon har även varit delaktig i projektgruppens arbete med den nya kliniken. Detta är sammantaget viktiga erfarenheter när Folktandvården ska bygga ”världens smartaste tandklinik” där smarta lösningar med hjälp av digitala hjälpmedel ska bli nästa steg!

Britt-Marie tillträder formellt uppdraget den 1 februari 2018 och kommer parallellt med detta att avveckla sina nuvarande arbetsuppgifter.

Britt-Marie Tidehag, avdelningschef Idun