VITALIS 2018

Just nu denna vecka pågår en konferens och mässa kring eHälsa som handlar om framtidens vård och omsorg – VITALIS. På konferensen deltar 4500 representanter ifrån kommun, landsting, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Konferensprogrammet innehåller ca 200 föreläsningar kring digitaliseringens möjligheter och på utställningen visar runt 180 utställare sina produkter och tjänster inom området.

Naturligtvis har vi också representanter från projektgruppen som deltar i konferensen och mässan. Denna gång är det Anna-Maria Stenlund Berggren, tf Tandvårdsdirektör, Britt-Marie Tidehag, avdelningschef Idun och Per Tidehag från eHälsa, VLL.

Här är en bild på när Britt-Marie träffar Dagny Carlsson, Sveriges äldsta bloggare.
Här hittar du Dagnys blogg >>

Omvärldsspaning och studiebesök

För att klara av att bygga världens smartaste tandklinik krävs bl.a. en gedigen omvärldsspaning och flertalet studiebesök för att ta reda på hur andra har gjort. Delar av projektgruppen har därför tidigt i processen besökt kliniker i både Sverige och i Norden. Bland annat har man besökt en klinik i Västerås och Östfolds sjukhus i Oslo.

Sjukhuset i Oslo har ambitionen att bli ledande inom Europa inom service innovation och vara till gagn för patienter, släktingar, anställda och våra partners. Syftet är att innovation ska vara en integrerad och tydlig del av sjukhusets verksamhet, skapa värde genom bättre patientbehandling och nya behandlingsrutiner, vilket ska bidra till optimalt resursutnyttjande och ekonomisk vinst.

Bilden: Per Tidehag, Anna-Maria Stenlund Berggren och Britt-Marie Tidehag på besök på Östfold sjukhus i Oslo för att studera smarta lösningar inom sjukvården.
Foto: Christer Berg

Bilden: Entrén Östfolds sjukhus.

Bilden: Ett passande namn på senap och ketchup, eller hur! 🙂

Bilden: Studiebesöket i Västerås – På bilden poserar Anna-Maria Stenlund Berggren och arkitekten Rolf Marklund, Collage Arkitekter.

Bilden: Studiebesöket i Västerås – Rolf provar att vara patient.