Odontologisk riksstämma 2018

Den årliga odontologiska riksstämman gick av stapeln den 14-16 november i Göteborg. Naturligtvis deltog vi och presenterade Världens smartaste tandklinik där. Vi hade en egen monter på hela 170 kvm som inrymde ett litet behandlingsrum och ett litet tandtekniskt labb. Vi hade också tre stationer som var lite mer tekniska där vi bl.a. presenterade AIDA för besökare och de kunde ställa frågor till henne (här kan du läsa mer om AIDA >>). Besökare kunde också virtuellt kliva in i och besöka kliniken med hjälp av VR-glasögon (eg. virtuell verklighet). En applikation vi har utvecklat tillsammans med Tyréns AB (här kan du läsa lite mer om detta >>). Vid en station kunde besökarna testa HoloLens, ett par AR-glasögon, och fundera över hur teknik som förstärkt verklighet (eng. Augmented Reality) kan användas inom tandvården. Det framkom komma intressanta förslag!
Nedan visas lite bilder från riksstämman.

Här är det Marie-Louise Schönfeldt som provar HoloLens.

Detta virtuella objekt i form av ett hjärta är det som Marie-Louise ser och interagerar med genom HoloLens.

André, en av tandläkarna vid Idun, visar en besökare kliniken via VR-glasögon.

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör i Västerbottens län, provar också på plats på riksstämman att besöka Idun virtuellt.

Maria Hägg, tandhygienist vid Idun, visar två besökare AIDA – vår digital receptionist – och berättar hur hon fungerar.

Även Veronica Palm som är utsedd av regeringen att leda utredningen om
”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” besökte vår monter och fick en presentation av AIDA.

Det är ansträngande att delta vid en sådan här mässa så emellanåt måste man få vila värkande fötter. Nedan är det från vänster Fredrik Strage och Ajit Bakshi i röda tröjor som representerar Tandtekniskt labb vid VLL och till höger är det Martin från Voxit och Felix Magnusson från Tyréns AB. I bakgrunden ses också det behandlingsrum i miniaityr som byggdes upp i vår monter.

 

 

 

 

Välkommen Markus Norén!

Mitt namn är Markus och jag har fått förmånen att företräda innovationskliniken Idun i egenskap av ny avdelningschef. Jag har för närvarande en motsvarande befattning vid folktandvårdskliniken i Sollefteå, men vänder nu efter en tids bortavaro tillbaka till Umeå igen för att få vara med och påverka utvecklingen av det tekniska inslaget i tandvården. Jag har en bakgrund som allmäntandläkare och har tidigare tjänstgjort inom såväl privat som offentlig tandvård i framförallt Västerbotten, ännu längre tillbaka var jag verksam inom Försvarsmaktens tekniska sektor.

De utmaningar som jag ser för vår verksamhet på kort sikt är att få kliniken optimerad med avseende på bemanning och utrustning, för att sedan på längre sikt kunna uppnå en rimlig lönsamhet parallellt med en stark innovationsverksamhet. Arbetet med att digitalisera tandvården ser jag därför som viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om att effektivisera och underlätta patientbehandlingarna och vår personals vardag, dels tror jag att det i rekryteringssammanhang finns en stark attraktionskraft om vi kan visa att vi tar digitaliseringen av vår verksamhet på allvar och vill vara drivande i den framtida tandvårdens utveckling och anpassning.

Nu är kliniken äntligen igång!

Efter en ovanligt varm och skön sommar är nu kliniken äntligen gång. Personalen är på plats och idag onsdag 29 augusti har vi öppnat upp för patienter. Allt är inte på plats ännu och det finns en hel del saker kvar att fixa innan kliniken är i full gång som det är tänkt. Personalen började i förra veckan och har haft en hel del att göra fram till idag bara med att lära sig hur allt fungerar och packa upp lådvis med diverse material.

De nya stolarna i behandlingsrummen är exempelvis obekanta för de flesta i personalen. Carl-Adam Törnberg från Plandent höll i förra veckan en genomgång av hur de fungerar. Även Anders och Anders från CGI:s Umeåkontor besökte oss för att visa hur långt de har kommit i utvecklingen av ”den digitala receptionisten” (vi har skrivit om tekniken här>>). Personalen fick även prova HoloLens och se tänder som hologram. Ett exempel på detta går att se i filmen om innovationsklinik Idun som bl.a. visades i Almedalen >>

Carl-Adam Törnberg, Plandent, håller här en genomgång av hur stolen fungerar och alla dess finesser för tandläkarna Nils, Sanna, Jörgen, Lisa och André.

Anders Bratt och Anders Markstedt, CGI berättar för personalen hur långt de kommit med utvecklingen av ”den digitala receptionisten”.

Filminspelning pågår!

Innovationsklinik Idun kommer att presenteras via en film i Almedalen den 2 juli. Idag har den allra sista delen av filminspelning genomförts. Här är det Pia Mandelin som testar HoloLens och granskar ett virtuellt 3D-objekt av en överkäke, ett så kallat hologram.

Pia Mandelin, tandsköterska vid Idun, testar HoloLens

Eftersom vi själva tycker att det här är så himla roligt kunde vi inte låta bli att göra en egen liten film om Idun (se nedan). Den film som produceras av landstingets kommunikationsstab presenters alltså i Almedalen den 2 juli kl. 13.30 – 15.00.

Seminarium: ”Varför behövs partnerskap för att skapa världens bästa hälsa?”
Plats: Björngränd 15
Arrangör: Västerbottens läns landsting 
Länk till programmet hittar du här>>

Världens smartaste tandklinik – Vår egen film om Folktandvården Idun

Välkommen Linda Westin!

Linda Westin har jobbat som tandsköterska sedan 2014. De senaste 3,5 åren har hon arbetat vid Folkatandvården vid Norrlands universitetssjukhus, NUS.

Varför sökte du dig till Idun-kliniken?
”Jag har sökt till Idun eftersom jag tycker det känns roligt och utvecklande att få chansen att vara med och starta upp en helt ny klinik där smarta lösningar och ny teknik ska testas fram.”

Varför är det viktigt att digitalisera tandvården?
”Digitalisering är framtiden. Inom tandvården tror jag det kommer innebära större delaktighet och bekvämlighet för patienterna och för personalen tror jag en av de stora vinsterna är att smarta lösningar bidrar till frigörande av tid och resurser som kan läggas på annat.”

Vi önskar Linda varmt välkommen!

Välkommen Berit Bäckström Rick!

Berit är tandsköterska och har jobbat i ca 14 år på Käkkirurgen och 3,5 år på protetikavdelningen.

Varför sökte du dig till Idun-kliniken?
”Jag ser fram emot att få vara delaktig i utvecklingen av den nya framtidskliniken”

Varför är det viktigt att digitalisera tandvården?
”Digitalisering av tandvården är viktig för att det underlättar behandlingar för både personal och patienter. Jag ser fram emot att få börja!”

Vi önskar Berit varmt välkommen!

Tandvårdsdirektören har ordet

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör, ser verkligen framemot att få öppna den nya tandvårdskliniken Idun i augusti. ”Som tandvårdsdirektör ser jag flera vinster med Världens smartaste tandklinik”, säger Anna-Maria.

Umeås folkmängd ökar med ca 1500–2000 invånare varje år där Folktandvården har nöjet att välkomna huvuddelen av dessa som sina patienter. Detta har medfört att befintliga kliniker har svårigheter att hinna med ordinarie patienter och tanken på nyetablering har därför uppkommit.

Under de senaste fyra åren har ett standardiseringsarbete bedrivits genom att ny- och ombyggnationer av allmäntandvårdskliniker har likformats vad avser behandlingsdelar och klinikstruktur. Parallellt med detta sker en genomgripande digitalisering inom tandvård och tandteknik vilket medför förändrade arbetssätt

För att skapa en arena för utprovning av ny teknik och därigenom nya arbetssätt, byggs en klinik som skall vara en testbädd för detta, Folktandvården Idun, benämnd Världens Smartaste Tandklinik. Ambitionen är att hitta smarta lösningar för att förenkla det kliniska arbetet för tandvårdspersonal, deras arbetssätt och patientens resa genom tandvården.

För att kunna optimera arbetssätt och genomföra digitalisering fullt ut har även ett tandtekniskt laboratorium knutits till kliniken i direkt anslutning. Meningen med detta är att ge möjlighet att bedriva digital tandvård genom samtliga processer där detta kan appliceras och därigenom underlätta detta arbete och ge god logistik i alla faser med korta ledtider.

”Världens smartaste tandklinik är även ett bra sätt att arbeta med varumärket folktandvården Västerbotten. Vi kan redan nu se en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att vi som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal och att vi arbetar för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Med hjälp av Idun så stärker vi Folktandvårdens varumärke och visar hur folktandvården Västerbotten vill utveckla tandvården i framtiden” berättar Anna-Maria.

Foto: Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör

Första anställningen klar

Vi vill med stor glädje be om att få presentera Pia Mandelin!

Pia arbetar för närvarande som tandsköterska vid tandläkarhögskolan här i Umeå på avdelningen för Protetik sedan 8 år tillbaka. Hon har även ett uppdrag åt utbildningstandvården att administrera patientköerna för tandläkarstudenterna i ämnet protetik.

Varför sökte du dig till Idunkliniken?
”Jag sökte till kliniken för att få möjligheten att vara delaktig i att starta upp en ny klinik och att få arbeta i toppmoderna lokaler med mycket nytänk. Det känns både utmanande och kul!”

Varför är det viktigt att digitalisera tandvården?
”Ny digital teknik kan bidra till att behandlingen blir både effektivare och bekvämare för patienten samt att nya arbetssätt kommer underlätta delar av behandlingen även för tandvårdspersonalen”.

Vi önskar Pia varmt välkommen!