Studiebesök

Igår hade vi studiebesök här vid Idun. Det var bl.a. en representant från Swedish Medtech och flera verksamhetsutvecklare från olika landsting i södra Sverige. Studiebesöket började med att tf Tandvårdsdirektör Anna-Maria Stenlund Berggren och projektägaren Eva Mårell-Olsson höll en presentation om visionen ”Världens smartaste tandklinik” och målet att bli en fungerande testbädd efter 2 år. Efter presentationen visade CGI hur AIDA fungerar och gruppen fick sedan ta en tur för att se lokalerna.

Anna-Maria Stenlund Berggren inleder studiebesöket med att berätta om visionen ”Världens smartaste tandklinik”.

Anders Markstedt från CGI berättar och visar hur AIDA fungerar. AIDA – den digitala receptionisten.

Studiebesök

Måndag 21 maj hade vi vårt första studiebesök vid Idun-kliniken. Det var ett gäng glada och trevliga utvecklings- och upphandlingstandläkare från Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Uppsala. Besöket inleddes med en presentation av Anna-Maria Stenlund Berggren, tf Tandvårdsdirektör, och projektägare Eva Mårell-Olsson som berättade om bakgrunden till innovationsprojektet och hur långt vi har kommit i dagsläget. Besöket avslutades med en rundvandring i klinikens lokaler.

Här visar Pia Mandelin, tandsköterska, olika ljussättning som kan användas vid exempelvis färgtagning.

Bilderna nedan är tagna vid rundvandringen i lokalerna.

Omvärldsspaning och studiebesök

För att klara av att bygga världens smartaste tandklinik krävs bl.a. en gedigen omvärldsspaning och flertalet studiebesök för att ta reda på hur andra har gjort. Delar av projektgruppen har därför tidigt i processen besökt kliniker i både Sverige och i Norden. Bland annat har man besökt en klinik i Västerås och Östfolds sjukhus i Oslo.

Sjukhuset i Oslo har ambitionen att bli ledande inom Europa inom service innovation och vara till gagn för patienter, släktingar, anställda och våra partners. Syftet är att innovation ska vara en integrerad och tydlig del av sjukhusets verksamhet, skapa värde genom bättre patientbehandling och nya behandlingsrutiner, vilket ska bidra till optimalt resursutnyttjande och ekonomisk vinst.

Bilden: Per Tidehag, Anna-Maria Stenlund Berggren och Britt-Marie Tidehag på besök på Östfold sjukhus i Oslo för att studera smarta lösningar inom sjukvården.
Foto: Christer Berg

Bilden: Entrén Östfolds sjukhus.

Bilden: Ett passande namn på senap och ketchup, eller hur! 🙂

Bilden: Studiebesöket i Västerås – På bilden poserar Anna-Maria Stenlund Berggren och arkitekten Rolf Marklund, Collage Arkitekter.

Bilden: Studiebesöket i Västerås – Rolf provar att vara patient.