Odontologisk riksstämma 2018

Den årliga odontologiska riksstämman gick av stapeln den 14-16 november i Göteborg. Naturligtvis deltog vi och presenterade Världens smartaste tandklinik där. Vi hade en egen monter på hela 170 kvm som inrymde ett litet behandlingsrum och ett litet tandtekniskt labb. Vi hade också tre stationer som var lite mer tekniska där vi bl.a. presenterade AIDA för besökare och de kunde ställa frågor till henne (här kan du läsa mer om AIDA >>). Besökare kunde också virtuellt kliva in i och besöka kliniken med hjälp av VR-glasögon (eg. virtuell verklighet). En applikation vi har utvecklat tillsammans med Tyréns AB (här kan du läsa lite mer om detta >>). Vid en station kunde besökarna testa HoloLens, ett par AR-glasögon, och fundera över hur teknik som förstärkt verklighet (eng. Augmented Reality) kan användas inom tandvården. Det framkom komma intressanta förslag!
Nedan visas lite bilder från riksstämman.

Här är det Marie-Louise Schönfeldt som provar HoloLens.

Detta virtuella objekt i form av ett hjärta är det som Marie-Louise ser och interagerar med genom HoloLens.

André, en av tandläkarna vid Idun, visar en besökare kliniken via VR-glasögon.

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör i Västerbottens län, provar också på plats på riksstämman att besöka Idun virtuellt.

Maria Hägg, tandhygienist vid Idun, visar två besökare AIDA – vår digital receptionist – och berättar hur hon fungerar.

Även Veronica Palm som är utsedd av regeringen att leda utredningen om
”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” besökte vår monter och fick en presentation av AIDA.

Det är ansträngande att delta vid en sådan här mässa så emellanåt måste man få vila värkande fötter. Nedan är det från vänster Fredrik Strage och Ajit Bakshi i röda tröjor som representerar Tandtekniskt labb vid VLL och till höger är det Martin från Voxit och Felix Magnusson från Tyréns AB. I bakgrunden ses också det behandlingsrum i miniaityr som byggdes upp i vår monter.

 

 

 

 

Studiebesök

Igår hade vi studiebesök här vid Idun. Det var bl.a. en representant från Swedish Medtech och flera verksamhetsutvecklare från olika landsting i södra Sverige. Studiebesöket började med att tf Tandvårdsdirektör Anna-Maria Stenlund Berggren och projektägaren Eva Mårell-Olsson höll en presentation om visionen ”Världens smartaste tandklinik” och målet att bli en fungerande testbädd efter 2 år. Efter presentationen visade CGI hur AIDA fungerar och gruppen fick sedan ta en tur för att se lokalerna.

Anna-Maria Stenlund Berggren inleder studiebesöket med att berätta om visionen ”Världens smartaste tandklinik”.

Anders Markstedt från CGI berättar och visar hur AIDA fungerar. AIDA – den digitala receptionisten.

Studiebesök

Måndag 21 maj hade vi vårt första studiebesök vid Idun-kliniken. Det var ett gäng glada och trevliga utvecklings- och upphandlingstandläkare från Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Uppsala. Besöket inleddes med en presentation av Anna-Maria Stenlund Berggren, tf Tandvårdsdirektör, och projektägare Eva Mårell-Olsson som berättade om bakgrunden till innovationsprojektet och hur långt vi har kommit i dagsläget. Besöket avslutades med en rundvandring i klinikens lokaler.

Här visar Pia Mandelin, tandsköterska, olika ljussättning som kan användas vid exempelvis färgtagning.

Bilderna nedan är tagna vid rundvandringen i lokalerna.

Tandvårdsdirektören har ordet

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör, ser verkligen framemot att få öppna den nya tandvårdskliniken Idun i augusti. ”Som tandvårdsdirektör ser jag flera vinster med Världens smartaste tandklinik”, säger Anna-Maria.

Umeås folkmängd ökar med ca 1500–2000 invånare varje år där Folktandvården har nöjet att välkomna huvuddelen av dessa som sina patienter. Detta har medfört att befintliga kliniker har svårigheter att hinna med ordinarie patienter och tanken på nyetablering har därför uppkommit.

Under de senaste fyra åren har ett standardiseringsarbete bedrivits genom att ny- och ombyggnationer av allmäntandvårdskliniker har likformats vad avser behandlingsdelar och klinikstruktur. Parallellt med detta sker en genomgripande digitalisering inom tandvård och tandteknik vilket medför förändrade arbetssätt

För att skapa en arena för utprovning av ny teknik och därigenom nya arbetssätt, byggs en klinik som skall vara en testbädd för detta, Folktandvården Idun, benämnd Världens Smartaste Tandklinik. Ambitionen är att hitta smarta lösningar för att förenkla det kliniska arbetet för tandvårdspersonal, deras arbetssätt och patientens resa genom tandvården.

För att kunna optimera arbetssätt och genomföra digitalisering fullt ut har även ett tandtekniskt laboratorium knutits till kliniken i direkt anslutning. Meningen med detta är att ge möjlighet att bedriva digital tandvård genom samtliga processer där detta kan appliceras och därigenom underlätta detta arbete och ge god logistik i alla faser med korta ledtider.

”Världens smartaste tandklinik är även ett bra sätt att arbeta med varumärket folktandvården Västerbotten. Vi kan redan nu se en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att vi som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal och att vi arbetar för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Med hjälp av Idun så stärker vi Folktandvårdens varumärke och visar hur folktandvården Västerbotten vill utveckla tandvården i framtiden” berättar Anna-Maria.

Foto: Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör