Välkommen till öppet hus!

På fredag den 29 mars inbjuds allmänheten och media in till öppet hus!

Vi visar våra fina lokaler och det blir invigning av det nya tandtekniska labbet som äntligen har kommit på plats. Besökarna kommer bland annat att få se behandlingsrummen och laboratoriet med våra fräsare och 3D-skrivare. Man får även testa att scanna på modeller och ta en liten pratstund med vår digitala receptionist AIDA.

Plats: Folktandvården Idun, Rådhusesplanaden 8 i Umeå.
Tid: Fredag 29 mars, klockan 14.00-17.00

Varmt välkomna!

Lärande frukost – Att skapa världens smartaste tandklinik

Region Västerbotten arrangerar varje termin populärvetenskapliga föredrag om forskning och utveckling. Fem fredagar under vårterminen arrangeras frukostfika med populärvetenskapliga föredrag inom medicinsk forskning och innovation. Föredragen hålls på Ordenshuset, Skolgatan 48 i Umeå. Föredragen börjar kl. 8.15 och håller på i cirka 20 minuter. Efteråt finns tid för frågor.

Fredagen den 22 februari är vår projektägare Eva Mårell-Olsson först ut I raden av presentatörer med att presentera innovationskliniken Idun. Hon kommer bland annat att prata om arbetet med att skapa världens smartaste tandklinik och om framgångsfaktorer i processen att digitalisera verksamheter. Hon kommer också att ge exempel på hur arbetet med innovationskliniken organiseras och vad som praktiskt testas och genomförs just nu. Välkommen!

Länk till vårens program >>

Studiebesök

Idag hade vi finbesök på Innovationsklinik Idun. På bilden nedan lyssnar Patrik Sundström, programansvarig för eHälsa vid SKL, tf tandvårdsdirektör Anna-Maria Stenlund Berggren, Robert Winroth, Innovationslandstingsråd och ordförande för Umeå 5G, Elham Pourazar, Innovations- och värdestrateg på OC Transformation Partners och VLL Innovation AB och Örjan Norberg, VD för VLL Innovation AB när Anders Markstedt och Marcus Lönneborg från CGI visade och förklarade hur vår digitala receptionist AIDA fungerar.

Det är alltid lika roligt att få berätta om våra erfarenheter och hur vi tillsammans arbetar utifrån visionen att skapa Världens smartaste tandklinik.

Anders Markstedt, CGI, visar hur AIDA fungerar.

Nu är kliniken äntligen igång!

Efter en ovanligt varm och skön sommar är nu kliniken äntligen gång. Personalen är på plats och idag onsdag 29 augusti har vi öppnat upp för patienter. Allt är inte på plats ännu och det finns en hel del saker kvar att fixa innan kliniken är i full gång som det är tänkt. Personalen började i förra veckan och har haft en hel del att göra fram till idag bara med att lära sig hur allt fungerar och packa upp lådvis med diverse material.

De nya stolarna i behandlingsrummen är exempelvis obekanta för de flesta i personalen. Carl-Adam Törnberg från Plandent höll i förra veckan en genomgång av hur de fungerar. Även Anders och Anders från CGI:s Umeåkontor besökte oss för att visa hur långt de har kommit i utvecklingen av ”den digitala receptionisten” (vi har skrivit om tekniken här>>). Personalen fick även prova HoloLens och se tänder som hologram. Ett exempel på detta går att se i filmen om innovationsklinik Idun som bl.a. visades i Almedalen >>

Carl-Adam Törnberg, Plandent, håller här en genomgång av hur stolen fungerar och alla dess finesser för tandläkarna Nils, Sanna, Jörgen, Lisa och André.

Anders Bratt och Anders Markstedt, CGI berättar för personalen hur långt de kommit med utvecklingen av ”den digitala receptionisten”.

Filminspelning pågår!

Innovationsklinik Idun kommer att presenteras via en film i Almedalen den 2 juli. Idag har den allra sista delen av filminspelning genomförts. Här är det Pia Mandelin som testar HoloLens och granskar ett virtuellt 3D-objekt av en överkäke, ett så kallat hologram.

Pia Mandelin, tandsköterska vid Idun, testar HoloLens

Eftersom vi själva tycker att det här är så himla roligt kunde vi inte låta bli att göra en egen liten film om Idun (se nedan). Den film som produceras av landstingets kommunikationsstab presenters alltså i Almedalen den 2 juli kl. 13.30 – 15.00.

Seminarium: ”Varför behövs partnerskap för att skapa världens bästa hälsa?”
Plats: Björngränd 15
Arrangör: Västerbottens läns landsting 
Länk till programmet hittar du här>>

Världens smartaste tandklinik – Vår egen film om Folktandvården Idun

Närvarostyrd kommunikationslösning

Vid innovationsklinik Idun är ambitionen att finna nya/innovativa digitala lösningar för att förenkla det kliniska arbetet för tandvårdspersonal, deras arbetssätt och patientens resa genom tandvården. Tanken är att här skall prövning av nya koncept och idéer genomföras för att sedan kunna införas på bred front, vid länets kliniker, eller förkastas efter genomförd testning. Bakgrunden för detta specifika delprojekt som vi presenterar här handlar om att hitta en digital lösning för kommunikation mellan patienter som besöker kliniken och personal likväl som kommunikation mellan den personal som arbetar vid kliniken. Exempelvis så bemannas inte kliniken med någon personal i väntrummet utan den digitala kommunikationslösningen som ska utvecklas i detta delprojekt ska fylla behovet av en så kallad närvarostyrd kommunikation, dvs när behovet av att kunna kommunicera uppstår så används en digital lösning för ändamålet.

En idé med detta delprojektet är att utforska om vi kan utveckla en digital kommunikationslösning där patienter som besöker kliniken kan få tillgång till information, ställa frågor och kontakta personal vid behov samt att personalen kan kommunicera med varandra digitalt. Vidare är är vår tanke med projektet att testa en digital kommunikationslösning genom att använda en kombination av tekniker som artificiell intelligens, Beacons som interagerar och kommunicerar med enheter och smarta digitala röstassistenter.

För att få möjlighet att testa våra idéer har CGI Sverige AB fått i uppdrag att hjälpa oss med lösningar för detta. Vi är väldigt glada att få tillgång till, som vi tror, Sveriges bästa utvecklare inom AR-området (Augmented Reality eller förstärkt verklighet som det heter på svenska). Här kan du läsa lite mer om vad förstärkt verklighet är >>

Den digitala receptionisten
Det vi bl.a. vill testa är om vi kan utveckla en så kallad digital receptionist. Här är vår idé att en virtuell robot P.E.R (Perfect Enhanced Robot) kommer att möta patienterna i väntrummet. P.E.R är röstaktiverad och har bl.a. stöd för ansiktsigenkänning. Det skulle kunna betyda att exempelvis patienter kan checka in vid kliniken via att P.E.R skannar av deras ansikte och då blir de incheckade. Med en sådan här teknik skulle patienter inte behöva knappa in sitt personnummer för att checka in vid kliniken. En teknik som ansiktsigenkänning skulle kanske i högre grad kunna säkerställa att det är rätt patient som checkar in. Patienterna skulle också kunna få svar på vanliga frågor via den digitala receptionisten. Här skulle man kunna använda AI (artificiell intelligens) och digital röstassistent (vi har skrivit om tekniken här>>). Patienter skulle kunna kalla på hjälp om de vill träffa någon personligen eller om de bara behöver få svar på någon fråga.

Digital kommunikationslösning
Eftersom all personal kommer att ha smartphones så är en idé i dagsläget att använda så kallad Beacons utplacerade i kliniken för att kunna hålla koll på var personalen befinner sig (se bild nedan hur det fungerar). Det skulle kunna medföra att när en patient vill ha personlig hjälp så skickas signalen enbart till det rum som den personal som för tillfället har ansvar för väntrummet befinner sig i. Befinner sig personalen i sterilen så skickas signalen dit. Befinner sig personalen i administrationsdelen i kliniken så skickas signalen dit. Via röstaktiverade mikrofoner och högtalare kan personalen besvara patientens fråga eller tala om att den är på väg.

Med samma teknik skulle även personalen kunna kommunicera med varandra inom kliniken. Dvs. behöver en tandläkare kontakta en sköterska så kan tandläkaren kommunicera direkt med den sköterska man avser att tala med utan att störa de andra i personalen. Tekniken (e.g. Beacons) håller således reda på var sköterskan och tandläkaren befinner sig så att de kan kommunicera enbart med varandra. Eftersom de smarta högtalarna är röststyrda behöver inte en tandläkare ta av sig handskarna och tvätta händerna varje gång han eller hon behöver kommunicera med sköterskan. Detta gör också att en tandsköterska inte behöver sitta och vänta på ifall behovet att assistera tandläkaren uppstår, utan kan gå iväg och göra annat under tiden men ändå vara kontaktbar överallt på kliniken.

Detta är idéer vi vill testa just nu. Var vi sedan hamnar i slutänden under processens gång vet vi inte. Det är ju lite det som är idén med en innovationsklinik, dvs. att vara en test- och implementeringsmiljö direkt i tandvårdens vardag. Som innovationsklinik vill vi verka för att  leda innovation-, utveckling-, och förändringsarbete och befinna oss i teknikens framkant. För oss är det oerhört spännande att få vara med och utveckla framtidens tandvård.

Tekniker vi vill testa och försöka utveckla tillämpningar för Idunkliniken tillsammans med systemutvecklare vid CGI här i Umeå.

Beacons, en liten trådlös sensor, håller reda var personalen (e.g. deras smartphones) befinner sig inom klinikens väggar.

Kommunikationslösning med röstaktiverad digital assistenten (smart högtalare).

Studiebesök

Måndag 21 maj hade vi vårt första studiebesök vid Idun-kliniken. Det var ett gäng glada och trevliga utvecklings- och upphandlingstandläkare från Dalarna, Gävleborg, Sörmland och Uppsala. Besöket inleddes med en presentation av Anna-Maria Stenlund Berggren, tf Tandvårdsdirektör, och projektägare Eva Mårell-Olsson som berättade om bakgrunden till innovationsprojektet och hur långt vi har kommit i dagsläget. Besöket avslutades med en rundvandring i klinikens lokaler.

Här visar Pia Mandelin, tandsköterska, olika ljussättning som kan användas vid exempelvis färgtagning.

Bilderna nedan är tagna vid rundvandringen i lokalerna.

Välkommen Berit Bäckström Rick!

Berit är tandsköterska och har jobbat i ca 14 år på Käkkirurgen och 3,5 år på protetikavdelningen.

Varför sökte du dig till Idun-kliniken?
”Jag ser fram emot att få vara delaktig i utvecklingen av den nya framtidskliniken”

Varför är det viktigt att digitalisera tandvården?
”Digitalisering av tandvården är viktig för att det underlättar behandlingar för både personal och patienter. Jag ser fram emot att få börja!”

Vi önskar Berit varmt välkommen!

Processen fortskrider

Den 4 april hade projektgruppen ännu ett möte och arbetet med att bygga världens smartaste tandklinik fortskrider. Avdelningschef Britt-Marie Tidehag är nu mitt inne i en rekryteringsfas. Just nu så är tre tandhygenister anställda och fem tandläkare har tackat ja till jobbet. Rekryteringen av tandsköterskor pågår fortfarande.

Byggnationerna av själva kliniken pågår fortfarande och vi får tillgång till lokalerna i  början av maj. Då övergår processen till att vi måste börja inreda med allehanda utrustning.

Blivande patienter har redan nu börjat höra sig för att få boka tider. Jättekul tycker vi att det redan nu är sådant tryck!. Vi jobbar hårt för att webbtidbokningen ska vara klar före semestern till Idun.

När det gäller det tandtekniska labbet, som också inryms i lokalerna, så är i dagsläget tre tandtekniker klara för anställning. Uppstarten sker i augusti. Beställning av skannrar är gjord och beställningen av fräs blir klart inom tre veckor.

Vi i projektgruppen tycker att arbetet nu går in i en mycket spännande fas när öppningen av kliniken närmar sig. Det börjar kännas att det är på riktigt nu!