Kontakter

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer som är involverade i innovationsprojektet.

Tf. tandvårdsdirektör, Anna-Maria Stenlund Bergsgren – annaMaria.stenlund@vll.se
Chefsassistent, Marie-Louise Schönfeldt – marieLouise.schonfeldt@vll.se
Projektägare universitetslektor, Eva Mårell-Olsson – eva.marell-olsson@umu.se
Verksamhetschef tandtekniskt labb, Ajit Bakshi – ajit.bakshi@vll.se
Verksamhetschef folktandvården Idun, Per Oscarsson – per.oscarson@vll.se
Tandvårdsstrateg, Ulf Söderström – ulf.soderstrom@vll.se
HR-chef Sophia Abrahamsson – sophia.abrahamsson@vll.se
Ekonomichef, Ulla Edin – ulla.edin@vll.se
Avdelningschef Idun, Markus Norén – markus.noren@vll.se