Närvarostyrd kommunikationslösning

Vid innovationsklinik Idun är ambitionen att finna nya/innovativa digitala lösningar för att förenkla det kliniska arbetet för tandvårdspersonal, deras arbetssätt och patientens resa genom tandvården. Tanken är att här skall prövning av nya koncept och idéer genomföras för att sedan kunna införas på bred front, vid länets kliniker, eller förkastas efter genomförd testning. Bakgrunden för detta specifika delprojekt som vi presenterar här handlar om att hitta en digital lösning för kommunikation mellan patienter som besöker kliniken och personal likväl som kommunikation mellan den personal som arbetar vid kliniken. Exempelvis så bemannas inte kliniken med någon personal i väntrummet utan den digitala kommunikationslösningen som ska utvecklas i detta delprojekt ska fylla behovet av en så kallad närvarostyrd kommunikation, dvs när behovet av att kunna kommunicera uppstår så används en digital lösning för ändamålet.

En idé med detta delprojektet är att utforska om vi kan utveckla en digital kommunikationslösning där patienter som besöker kliniken kan få tillgång till information, ställa frågor och kontakta personal vid behov samt att personalen kan kommunicera med varandra digitalt. Vidare är är vår tanke med projektet att testa en digital kommunikationslösning genom att använda en kombination av tekniker som artificiell intelligens, Beacons som interagerar och kommunicerar med enheter och smarta digitala röstassistenter.

För att få möjlighet att testa våra idéer har CGI Sverige AB fått i uppdrag att hjälpa oss med lösningar för detta. Vi är väldigt glada att få tillgång till, som vi tror, Sveriges bästa utvecklare inom AR-området (Augmented Reality eller förstärkt verklighet som det heter på svenska). Här kan du läsa lite mer om vad förstärkt verklighet är >>

Den digitala receptionisten
Det vi bl.a. vill testa är om vi kan utveckla en så kallad digital receptionist. Här är vår idé att en virtuell robot P.E.R (Perfect Enhanced Robot) kommer att möta patienterna i väntrummet. P.E.R är röstaktiverad och har bl.a. stöd för ansiktsigenkänning. Det skulle kunna betyda att exempelvis patienter kan checka in vid kliniken via att P.E.R skannar av deras ansikte och då blir de incheckade. Med en sådan här teknik skulle patienter inte behöva knappa in sitt personnummer för att checka in vid kliniken. En teknik som ansiktsigenkänning skulle kanske i högre grad kunna säkerställa att det är rätt patient som checkar in. Patienterna skulle också kunna få svar på vanliga frågor via den digitala receptionisten. Här skulle man kunna använda AI (artificiell intelligens) och digital röstassistent (vi har skrivit om tekniken här>>). Patienter skulle kunna kalla på hjälp om de vill träffa någon personligen eller om de bara behöver få svar på någon fråga.

Digital kommunikationslösning
Eftersom all personal kommer att ha smartphones så är en idé i dagsläget att använda så kallad Beacons utplacerade i kliniken för att kunna hålla koll på var personalen befinner sig (se bild nedan hur det fungerar). Det skulle kunna medföra att när en patient vill ha personlig hjälp så skickas signalen enbart till det rum som den personal som för tillfället har ansvar för väntrummet befinner sig i. Befinner sig personalen i sterilen så skickas signalen dit. Befinner sig personalen i administrationsdelen i kliniken så skickas signalen dit. Via röstaktiverade mikrofoner och högtalare kan personalen besvara patientens fråga eller tala om att den är på väg.

Med samma teknik skulle även personalen kunna kommunicera med varandra inom kliniken. Dvs. behöver en tandläkare kontakta en sköterska så kan tandläkaren kommunicera direkt med den sköterska man avser att tala med utan att störa de andra i personalen. Tekniken (e.g. Beacons) håller således reda på var sköterskan och tandläkaren befinner sig så att de kan kommunicera enbart med varandra. Eftersom de smarta högtalarna är röststyrda behöver inte en tandläkare ta av sig handskarna och tvätta händerna varje gång han eller hon behöver kommunicera med sköterskan. Detta gör också att en tandsköterska inte behöver sitta och vänta på ifall behovet att assistera tandläkaren uppstår, utan kan gå iväg och göra annat under tiden men ändå vara kontaktbar överallt på kliniken.

Detta är idéer vi vill testa just nu. Var vi sedan hamnar i slutänden under processens gång vet vi inte. Det är ju lite det som är idén med en innovationsklinik, dvs. att vara en test- och implementeringsmiljö direkt i tandvårdens vardag. Som innovationsklinik vill vi verka för att  leda innovation-, utveckling-, och förändringsarbete och befinna oss i teknikens framkant. För oss är det oerhört spännande att få vara med och utveckla framtidens tandvård.

Tekniker vi vill testa och försöka utveckla tillämpningar för Idunkliniken tillsammans med systemutvecklare vid CGI här i Umeå.

Beacons, en liten trådlös sensor, håller reda var personalen (e.g. deras smartphones) befinner sig inom klinikens väggar.

Kommunikationslösning med röstaktiverad digital assistenten (smart högtalare).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

20 − 20 =