Kliniken är snart klar!

Byggprocessen framskrider och nu är det inte långt kvar innan kliniken är helt färdigt. Det saknas fortfarande en del möbler och instrument m.m. måste förstås beställas, men nu känns det på allvar som att färdigställandet närmar sig alltmer. Det känns fantastiskt spännande! Nedan visas några foton från kliniken. Denna dag blev Wi-Fi också installerat så nu är vi uppkopplade också 🙂

Om vi nu mot förmodan inte lyckas fullt ut med att skapa världen smartaste tandklinik så blir den definitivt världens finaste!

Väntrummet – här saknas det fortfarande möbler.

Behandlingsrum

Yta för arbetsplatser för personalen – möbler saknas fortfarande

Sterilen

Sterilen

Omklädningsrum för personalen

Förråd

Personalrum

En kaffemaskin är i alla fall på plats 🙂

Personalrum

Här installeras Wi-Fi basstationer av Peter Askenstam, Dotcom Installation AB

 

Google Assistant – ringer upp en frisör och bokar tid

Mellan den 8 och 11 maj hade Google sitt stora event Google I/O 2018. Fokus låg på förbättringar av existerande produkter och tjänster. Konferensen inleddes med en presentation av Google Assistant (e.g. intelligent personlig digital assistent) som ringer upp en frisör och bokar en tid. Via maskininlärning har Google alltså nu fått till konversationer som beskrivs som ruskigt mänskliga. Exempelvis så använder den digitala assistenten  uttryck som  ”ummm” och ”ahhh” i meningar. Den här tekniken kallas Duplex och sex nya röster ska ge ännu mer naturliga konversationer.

Den här tekniken kommer vi förstås att använda till ”världen smartaste tandklinik”, men vi ger just nu bara en liten så kallad aptitretare om vad som komma skall.
Stay tuned! 🙂

Se när Google Assistant ringer upp en frisör och bokar en tid.

Tandvårdsdirektören har ordet

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör, ser verkligen framemot att få öppna den nya tandvårdskliniken Idun i augusti. ”Som tandvårdsdirektör ser jag flera vinster med Världens smartaste tandklinik”, säger Anna-Maria.

Umeås folkmängd ökar med ca 1500–2000 invånare varje år där Folktandvården har nöjet att välkomna huvuddelen av dessa som sina patienter. Detta har medfört att befintliga kliniker har svårigheter att hinna med ordinarie patienter och tanken på nyetablering har därför uppkommit.

Under de senaste fyra åren har ett standardiseringsarbete bedrivits genom att ny- och ombyggnationer av allmäntandvårdskliniker har likformats vad avser behandlingsdelar och klinikstruktur. Parallellt med detta sker en genomgripande digitalisering inom tandvård och tandteknik vilket medför förändrade arbetssätt

För att skapa en arena för utprovning av ny teknik och därigenom nya arbetssätt, byggs en klinik som skall vara en testbädd för detta, Folktandvården Idun, benämnd Världens Smartaste Tandklinik. Ambitionen är att hitta smarta lösningar för att förenkla det kliniska arbetet för tandvårdspersonal, deras arbetssätt och patientens resa genom tandvården.

För att kunna optimera arbetssätt och genomföra digitalisering fullt ut har även ett tandtekniskt laboratorium knutits till kliniken i direkt anslutning. Meningen med detta är att ge möjlighet att bedriva digital tandvård genom samtliga processer där detta kan appliceras och därigenom underlätta detta arbete och ge god logistik i alla faser med korta ledtider.

”Världens smartaste tandklinik är även ett bra sätt att arbeta med varumärket folktandvården Västerbotten. Vi kan redan nu se en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att vi som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal och att vi arbetar för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Med hjälp av Idun så stärker vi Folktandvårdens varumärke och visar hur folktandvården Västerbotten vill utveckla tandvården i framtiden” berättar Anna-Maria.

Foto: Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör

VITALIS 2018

Just nu denna vecka pågår en konferens och mässa kring eHälsa som handlar om framtidens vård och omsorg – VITALIS. På konferensen deltar 4500 representanter ifrån kommun, landsting, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Konferensprogrammet innehåller ca 200 föreläsningar kring digitaliseringens möjligheter och på utställningen visar runt 180 utställare sina produkter och tjänster inom området.

Naturligtvis har vi också representanter från projektgruppen som deltar i konferensen och mässan. Denna gång är det Anna-Maria Stenlund Berggren, tf Tandvårdsdirektör, Britt-Marie Tidehag, avdelningschef Idun och Per Tidehag från eHälsa, VLL.

Här är en bild på när Britt-Marie träffar Dagny Carlsson, Sveriges äldsta bloggare.
Här hittar du Dagnys blogg >>

Studentprojektet

Det är alltså dessa duktiga studenter som har fått i uppdrag att utforma en konceptlösning för ”världens smartaste tandklinik” (se även tidigare beskrivning av studentprojektet). Uppdraget går mer specifikt ut på att de ska utveckla en konceptlösning för digitaliseringen av den nya tandvårdskliniken. Detta genom kreativa idéer som leder fram till effektiva lösningar. Utredning av digitala transformationsprocesser och utvecklingsmöjligheter ska göras genom att undersöka de processer och behov som finns i dagsläget.

Konceptlösningar som studenterna ska utveckla är bl.a.:
Webbokning och öppen tidbok
Studenterna ska genomföra en förundersökning för att utröna vilka möjligheter, förutsättningar och svårigheter det finns, både för patienter och personal, med en öppen tidsbokning via webben där patienten själv ska kunna boka sin tid. Denna förundersökning kommer bland annat att innehålla ett studiebesök vid en tandvårdsklinik och intervjuer med patienter och personal. Förundersökningen ska sedan utreda vilka behov det finns och utifrån det presentera idéer om hur en webbokning kan utformas för att uppfylla behoven i syfte att underlätta för både patienter och personalen.

Logistik i behandlingsrum utifrån webbokning och tandvårdstaxan
Utgångspunkten för detta delprojekt innefattar att ge förslag på hur man kan optimera undersökningar och patientflödet i behandlingsrummen i Idun-kliniken utifrån tandvårdstaxan och utvecklingen av ett nytt webbokningssystem som beskrivet ovan. De svårigheter som finns med avseende på kostnader och arbetsmiljö ska också undersökas.

Förråd och beställning
Studenterna ska också ge förslag på hur en teknisk lösning ska kunna användas inom tandvården för att utveckla kontrollen av material i förråd och vid beställning av nytt material. Ett mål är att utforma ett förslag på hur digitaliseringen förhoppningsvis kommer att spara en hel del tid.

Studenterna kommer att presentera sitt arbete i slutet av maj.

Från vänster: Emil Mårtensson, Elias Hökfors, Johanna Petersson, Markus Mentes,
Maja Lindström och Gustav Sundström.

Första anställningen klar

Vi vill med stor glädje be om att få presentera Pia Mandelin!

Pia arbetar för närvarande som tandsköterska vid tandläkarhögskolan här i Umeå på avdelningen för Protetik sedan 8 år tillbaka. Hon har även ett uppdrag åt utbildningstandvården att administrera patientköerna för tandläkarstudenterna i ämnet protetik.

Varför sökte du dig till Idunkliniken?
”Jag sökte till kliniken för att få möjligheten att vara delaktig i att starta upp en ny klinik och att få arbeta i toppmoderna lokaler med mycket nytänk. Det känns både utmanande och kul!”

Varför är det viktigt att digitalisera tandvården?
”Ny digital teknik kan bidra till att behandlingen blir både effektivare och bekvämare för patienten samt att nya arbetssätt kommer underlätta delar av behandlingen även för tandvårdspersonalen”.

Vi önskar Pia varmt välkommen!

Processen fortskrider

Den 4 april hade projektgruppen ännu ett möte och arbetet med att bygga världens smartaste tandklinik fortskrider. Avdelningschef Britt-Marie Tidehag är nu mitt inne i en rekryteringsfas. Just nu så är tre tandhygenister anställda och fem tandläkare har tackat ja till jobbet. Rekryteringen av tandsköterskor pågår fortfarande.

Byggnationerna av själva kliniken pågår fortfarande och vi får tillgång till lokalerna i  början av maj. Då övergår processen till att vi måste börja inreda med allehanda utrustning.

Blivande patienter har redan nu börjat höra sig för att få boka tider. Jättekul tycker vi att det redan nu är sådant tryck!. Vi jobbar hårt för att webbtidbokningen ska vara klar före semestern till Idun.

När det gäller det tandtekniska labbet, som också inryms i lokalerna, så är i dagsläget tre tandtekniker klara för anställning. Uppstarten sker i augusti. Beställning av skannrar är gjord och beställningen av fräs blir klart inom tre veckor.

Vi i projektgruppen tycker att arbetet nu går in i en mycket spännande fas när öppningen av kliniken närmar sig. Det börjar kännas att det är på riktigt nu!

Studentprojektet

Under våren kommer en grupp studenter som läser kursen Ingenjörens roll i arbetslivet att arbeta med ett uppdrag med koppling till den nya kliniken. Studenterna studerar civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik och Industriell ekonomi. Det är således en blandad grupp studenter med olika förmågor och kompetenser. Kursen för studenterna har precis startat nu i mars och därmed också deras projekt.

Kursen går ut på att de ska lära sig att arbeta i projektform och det här projektet går bland annat ut på att studenterna ska identifiera olika processer och behov samt utforma förslag på digitala transformationsprocesser med fokus på hur samtida digitala tekniska lösningar kan användas inom verksamhetens olika områden och uttryckta behov. Projektet kommer att genomföras under våren och slutredovisas i juni. Bl.a. ska de titta på olika lösningar för webbokning och öppen tidbok, logistik i behandlingsrum utifrån webbokning och tandvårdstaxan samt hur förråd och beställning kan automatiseras.

Vi i projektgruppen vill därmed också önska er alla en GLAD PÅSK!

 

 

Byggprocessen fortsätter

Byggandet av själva kliniken pågår för fullt. Lokalerna beräknas vara klara i slutet av april och från och med den 3 maj får vi börjar fylla behandlingsrummen med stolar och utrustning. Det har blivit lite förseningar, men nu börjar vi se ljuset i tunnel och det känns fantastiskt spännande. Det kommer verkligen att bli jättefint! Rekrytering av personalen pågår för fullt och kliniken beräknas att vara i full gång i augusti. Det är något vi verkligen ser fram emot.

Nedan visas lite bilder av hur det såg ut i lokalerna för två veckor sedan.

Det nya tandtekniska labbet

Snickaren Pontus Gustafsson från OF Bygg. Han är en av de personer arbetar med kliniken.

Så här kommer personalrummet att se ut.

Ett av behandlingsrummen.

Korridoren som vätter ut mot Rådhustorget.

Avdelningschefen Britt-Marie Tidehag i telefonkontakt med en av de sökande till de tjänster som utannonserats.

Klart med avdelningschef till Idun

Britt-MarieTidehag blir avdelningschef på Folktandvårdens nya klinik Idun. Britt-Marie har många års erfarenhet inom Folktandvården, både som chef men också som handläggare och T4 support vid tandläkarhögskolan. De senaste åren har hon varit med och tagit fram Folktandvårdens koncept vid ny- och ombyggnationer och hon har även varit delaktig i projektgruppens arbete med den nya kliniken. Detta är sammantaget viktiga erfarenheter när Folktandvården ska bygga ”världens smartaste tandklinik” där smarta lösningar med hjälp av digitala hjälpmedel ska bli nästa steg!

Britt-Marie tillträder formellt uppdraget den 1 februari 2018 och kommer parallellt med detta att avveckla sina nuvarande arbetsuppgifter.

Britt-Marie Tidehag, avdelningschef Idun