Styrgruppen

Ett projekt som kräver andra styrformer

Kliniken bedrivs i projektform under en initial period om 2 år under ledning av en projektägare. Styrgruppen utgörs av, förutom projektägaren, tandvårdsdirektören FTV, ekonomichef FTV, HR-chef FTV, tandvårdsstrateg FTV, chefsassistenten FTV, verksamhetschefen för basenhet Syd och avdelningschefen för Idunkliniken samt verksamhetschef för FTV Tandtekniska.

För att bibehålla innovationskraften kommer kliniken att bedrivas i en form där styrgruppen utgör en styrelse som ger uppdrag till projektägaren och verksamhetschefen som i sin tur delegerar till avdelningschefen. Styrgruppen blir därmed uppdragsgivare till kliniken.

I styrgruppen ingår:
Anna-Maria Stenlund Berggren, Tf. Tandvårdsdirektör, VLL
Eva Mårell-Olsson, Projektägare, Universitetslektor, Umeå universitet
Ulla Edin, Ekonomichef, VLL
Sophia Abrahamsson, HR-chef, VLL
Ulf Söderström, Tandvårdsstrateg, VLL
Marie-Louise Schönfeldt, Chefsassisten, VLL
Per Oscarsson, verksamhetschef för FTV Syd, VLL
Elsy Fahlgren – Avdelningschef för folktandvården Idun, VLL
Ajit Bakshi, Verksamhetschef för FTV Tandtekniska, VLL