Studentprojektet

Det är alltså dessa duktiga studenter som har fått i uppdrag att utforma en konceptlösning för ”världens smartaste tandklinik” (se även tidigare beskrivning av studentprojektet). Uppdraget går mer specifikt ut på att de ska utveckla en konceptlösning för digitaliseringen av den nya tandvårdskliniken. Detta genom kreativa idéer som leder fram till effektiva lösningar. Utredning av digitala transformationsprocesser och utvecklingsmöjligheter ska göras genom att undersöka de processer och behov som finns i dagsläget.

Konceptlösningar som studenterna ska utveckla är bl.a.:
Webbokning och öppen tidbok
Studenterna ska genomföra en förundersökning för att utröna vilka möjligheter, förutsättningar och svårigheter det finns, både för patienter och personal, med en öppen tidsbokning via webben där patienten själv ska kunna boka sin tid. Denna förundersökning kommer bland annat att innehålla ett studiebesök vid en tandvårdsklinik och intervjuer med patienter och personal. Förundersökningen ska sedan utreda vilka behov det finns och utifrån det presentera idéer om hur en webbokning kan utformas för att uppfylla behoven i syfte att underlätta för både patienter och personalen.

Logistik i behandlingsrum utifrån webbokning och tandvårdstaxan
Utgångspunkten för detta delprojekt innefattar att ge förslag på hur man kan optimera undersökningar och patientflödet i behandlingsrummen i Idun-kliniken utifrån tandvårdstaxan och utvecklingen av ett nytt webbokningssystem som beskrivet ovan. De svårigheter som finns med avseende på kostnader och arbetsmiljö ska också undersökas.

Förråd och beställning
Studenterna ska också ge förslag på hur en teknisk lösning ska kunna användas inom tandvården för att utveckla kontrollen av material i förråd och vid beställning av nytt material. Ett mål är att utforma ett förslag på hur digitaliseringen förhoppningsvis kommer att spara en hel del tid.

Studenterna kommer att presentera sitt arbete i slutet av maj.

Från vänster: Emil Mårtensson, Elias Hökfors, Johanna Petersson, Markus Mentes,
Maja Lindström och Gustav Sundström.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra + sjutton =