Tandvårdsdirektören har ordet

Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör, ser verkligen framemot att få öppna den nya tandvårdskliniken Idun i augusti. ”Som tandvårdsdirektör ser jag flera vinster med Världens smartaste tandklinik”, säger Anna-Maria.

Umeås folkmängd ökar med ca 1500–2000 invånare varje år där Folktandvården har nöjet att välkomna huvuddelen av dessa som sina patienter. Detta har medfört att befintliga kliniker har svårigheter att hinna med ordinarie patienter och tanken på nyetablering har därför uppkommit.

Under de senaste fyra åren har ett standardiseringsarbete bedrivits genom att ny- och ombyggnationer av allmäntandvårdskliniker har likformats vad avser behandlingsdelar och klinikstruktur. Parallellt med detta sker en genomgripande digitalisering inom tandvård och tandteknik vilket medför förändrade arbetssätt

För att skapa en arena för utprovning av ny teknik och därigenom nya arbetssätt, byggs en klinik som skall vara en testbädd för detta, Folktandvården Idun, benämnd Världens Smartaste Tandklinik. Ambitionen är att hitta smarta lösningar för att förenkla det kliniska arbetet för tandvårdspersonal, deras arbetssätt och patientens resa genom tandvården.

För att kunna optimera arbetssätt och genomföra digitalisering fullt ut har även ett tandtekniskt laboratorium knutits till kliniken i direkt anslutning. Meningen med detta är att ge möjlighet att bedriva digital tandvård genom samtliga processer där detta kan appliceras och därigenom underlätta detta arbete och ge god logistik i alla faser med korta ledtider.

”Världens smartaste tandklinik är även ett bra sätt att arbeta med varumärket folktandvården Västerbotten. Vi kan redan nu se en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att vi som arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal och att vi arbetar för att stärka vårt arbetsgivarvarumärke. Med hjälp av Idun så stärker vi Folktandvårdens varumärke och visar hur folktandvården Västerbotten vill utveckla tandvården i framtiden” berättar Anna-Maria.

Foto: Anna-Maria Stenlund Berggren, tf tandvårdsdirektör

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem × fem =