Välkommen Markus Norén!

Mitt namn är Markus och jag har fått förmånen att företräda innovationskliniken Idun i egenskap av ny avdelningschef. Jag har för närvarande en motsvarande befattning vid folktandvårdskliniken i Sollefteå, men vänder nu efter en tids bortavaro tillbaka till Umeå igen för att få vara med och påverka utvecklingen av det tekniska inslaget i tandvården. Jag har en bakgrund som allmäntandläkare och har tidigare tjänstgjort inom såväl privat som offentlig tandvård i framförallt Västerbotten, ännu längre tillbaka var jag verksam inom Försvarsmaktens tekniska sektor.

De utmaningar som jag ser för vår verksamhet på kort sikt är att få kliniken optimerad med avseende på bemanning och utrustning, för att sedan på längre sikt kunna uppnå en rimlig lönsamhet parallellt med en stark innovationsverksamhet. Arbetet med att digitalisera tandvården ser jag därför som viktigt ur flera aspekter. Det handlar dels om att effektivisera och underlätta patientbehandlingarna och vår personals vardag, dels tror jag att det i rekryteringssammanhang finns en stark attraktionskraft om vi kan visa att vi tar digitaliseringen av vår verksamhet på allvar och vill vara drivande i den framtida tandvårdens utveckling och anpassning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 + 17 =